1-dagskurs Sverige i höst?

Vill du själv utveckla din förmåga att tala med djuren ? Steg 1, 2 eller 3… vilket passar dig bäst? Finns det intresse för er i Malmötrakten … Ring mig ! Läs mer