Presentkort

Att bli överraskad – men ändå få välja själv!

När du köper presentkort hos mig bestämmer du bara beloppet, sedan får din vän välja vad det ska användas till. Din gåva kan alltså bli ett hembesök, en föreläsning eller en kurs med Sveriges mest uttrycksfulla djurtolk!

Din vän bestämmer själv — det enda du kan vara säker på är att det blir uppskattat!

Minimivärde är 200 kr och kortet kan användas som en del av betalning för:

  • Hembesök
  • Föreläsning
  • Kurser
  • Privatlektion
  • Övernattning på Christinas Gästgifveri www.christinajarl.se
Våra presentkort är giltiga i ett år fr.o.m. utfärdandedatum.
Presentkortet är en värdehandling som måste medtagas vid användningstillfället och kan inte inlösas mot kontanter.